Góp sức nhỏ cho thành công lớn
F.A.Q - support online
Any questions please contact us for assistance

Sales Department

Technical Department
Ms Mai. 0982 382 570
Mr Nghĩa: 0981 336 207
MAP
Statistics
online :
total visisted :

Ống , khớp nối nhôm - Aluminium alloy pipe and joint

Product features
là vật liệu Green flame, thân thiện với mối trường, được dần áp dụng thay thế cho hàng ống khớp kim loại. Ưu việt: Nhẹ, dễ lắp ráp, sạch đẹp với môi trường
Specifications

là vật liệu Green flame, thân thiện với mối trường, được dần áp dụng thay thế cho hàng ống khớp kim loại.
Ưu việt: Nhẹ, dễ lắp ráp, sạch đẹp với môi trường

Được dùng trong các nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, linh phụ kiện ngành y tế, phòng sạch

Other Products